SİLLE
"Sille, Anadolu'da köklü bir geçmişe sahip olan ve farklı kültürlerin bir arada uyum ile yaşadığı önemli merkezlerden birisidir.Günümüze ulaşabilen kültür varlıkları, gelenek ve görenekleri ile el sanatları bölgenin zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Son yıllarda Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen bir çok proje ile Sille, sadece bir turizm merkezi değil, bir kültür merkezi haline gelmiştir." İlker Mete Mimiroğlu)

"Sille, yaşam kültürü ve tarihi kültürel varlıklarıyla zengin bir tarih ve kültür vadisidir. Günümüze kadar tarihive kültürel varlığını koruyabilen abideleri, mabetleri, sosyal yaşamı ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. (Uğur İbrahim Altay)

"SİLLE, bilinebilen tarihinden daha çok, geleceğe ışık tutabilecek bir mekân'dır.. Bu yüzden de, Sille bende "gizem"dir.. Gizem çağrıştırır.. Kim ne derse desin beyhude.. SİLLE, Sille'ye gelebilene kendisini zaten anlatır.. Yeter ki; GELİN.." (N. Taner Turan)
KOZANA
Kozana, Selânik yakınlarında vaktiyle Türklerin de yaşadığı bir kasabanın adı.. 1923 mübadelesinde Türkiye'ye dönen Kozana'lıların bir kısmı Sille'ye yerleşmiş..
Adını "KOZANA" koyduğumuz bu mekân, Kozana mübadillerinden Kemâl Bulut'a aittir. Kemâl, Sille sit alanı ilân edilip, canlı hayvan besiciliği bu alanda yasaklanana kadar yaklaşık 60 yıl bu mekân'ı "ahır" olarak kullanıp, canlı hayvan besiciliği yapmış..
Yasak'tan çözüm ürettik.. Ahır'dan yenilip-içilecek bir yer mi olurmuş diyenlere inat, Kemâl ile el ele verip işe koyulduk... Ahır'dan, bu yöreye yaraşacak bir mekân yaratma hayalimizi Nisan 2012'de kurduk..
Yoğun uğraşlarımız 16 Eylül 2012'de ilk "kahvaltı"mızı dostlarımız ile paylaşarak kendini gösterdi.. Ve.. KOZANA serüveni başladı..


"Bir perde aralanacak
Vuran ortaya çıkacak
Ortaya çıkanda herkes kendini tanıyacak
Herkes kendini tanıdığında iş bitmeyecek....
BAŞLAYACAK..." Özdemir Asaf

Bu uğraşımızda, niyetlenseler bile, bizlere "köstek" olamayanlara minnettarım... Çok şey öğrendik! "O"na ve varlıklarını hep yanıbaşımızda hissettiğimiz dost'lara KOZANA'nın gönül borcu bitmez.. Temennimiz ve "dua"larımız O'dur ki; Allah bizleri utandırmaz... KOZANA'ya uğrarsanız bizleri sevindirirsiniz.. SİLLE'ye uğrarsanız, Sille sizi sevindirir.. Sevgi ve Saygılarımızla...

: